MUN- Międzynarodowe Forum Młodych Dyplomatów

Od 12 do 16 września 2018r reprezentować będziemy Poznań i Polskę podczas symulacji obrad Organizacji Narodów Zjednoczonych. Tym razem MUN, czyli Model United Nations odbędzie się w Gruzji 🙂